Mumbai, मार्च 2 -- Viral Marathi Jokes : उत्तम आरोग्यासाठी शुद्ध हवा, शुद्ध पाणी व चांगल्या अन्नाबरोबरच खळखळून हसण्याचीही गरज असते. तुम्हालाही निरोगी राहायचं असेल तर हसण्याची सवय लावा.

नवरा पिकनिकसाठी बायकोला स्मशानात आणतो.

जागा बघून बायकोच्या तळपायाची आग मस्तकाला जाते!

ती भडकते आणि बडबड सुरू करते!

नवरा तिला समजावतो,

अगं वेडे तुला या जागेचं महत्त्व माहीत नाही

लोक मरतात इथं येण्यासाठी.

.

देवाचा न्याय कसा असतो बघा.

आपण अनेक चुका करतो, पण देव प्रत्येक चुकीची शिक्षा देत बसत नाही

तो एकदाच आपलं लग्न लावून देतो आणि मोकळा होतो!

(टीप : हा निखळ विनोद आहे. त्याकडे विनोदाच्या नजरेतूनच पाहावे. यातून कोणत्याही प्रकारे कोणाच्याही भावना दुखावण्याचा हेतू नाही. स्त्रोत - व्हॉट्सअ‍ॅप )

Published by HT Digital Content Services with permission fro...